Tietoa meistä

Osastomme jäsenistö koostuu Stockmann -konsernin Uudenmaanalueen eri toimipisteissä, sekä muissa alan yrityksissä työskentelevistä Palvelualojen ammattiliiton jäsenistä. Tällä hetkellä meillä on noin 1000 jäsentä.

Jäsenistömme koostuu pääsääntöisesti eri kaupanalan sopimusaloilla työskentelevistä. Meillä on esimerkiksi myyjiä, varastotyöntekijöitä ja toimistotyöntekijöitä.

Yhdistyksemme tärkein tehtävä on ajaa jäsentemme etua ja parantaa heidän hyvinvointia työpaikoillaan.

Pyrimme viemään eteenpäin Pamin Valtuustolle sekä sopimusalatoimikunnille ajatuksiamme, siitä miten esimerkiksi työehtosopimusta voisi parantaa. Otamme kantaa epäkohtiin ja mahdollisiin sopimusrikkomuksiin toimipisteissämme. Sitoudumme tukemaan ja auttamaan jäseniämme mm. luottamusmiesten avulla vaikeissa tilanteissa.

Tärkeää on työntekijöiden jaksaminen jokapäiväisessä työssä mahdollisimman pitkään mahdollisimman terveenä. Työstä tulisi saada myös sen edellyttämä oikean suuruinen korvaus. Tasa-arvo ikäryhmien, kansalaisuuksien ja sukupuolien välillä on tärkeää.

Haluamme järjestää jäsenillemme mukavia tapahtumia ja ajankohtaista koulutusta. Haluamme olla jäsenillemme luottamuksen arvoisia!

Yksin emme tähän kaikkeen pysty vaan, tarvitsemme rinnallemme aktiivisia jäseniä, jotka ovat valmiita taistelemaan omien etujensa puolesta yhdessä kanssamme!