Toiminta

Toiminta 2023

 

1. Yleistä

Osastomme on ensisijaisesti Stockmannin ja sen tytäryhtiöiden henkilöstön ammattiosasto. Merkittävä osa jäsenistöstämme koostuu Stockmann -konsernin, Food Market Herkun ja Akateemisen kirjakaupan Uudenmaan alueen eri toimipisteissä työskentelevistä Palvelualojen ammattiliiton jäsenistä. Tällä hetkellä meillä on noin 1000 jäsentä. Osastomme jäseniksi voivat liittyä Stockmann konsernissa työsuhteessa työskentelevät sekä osastoon itse haluavat palvelualoja edustavat henkilöt.
 

2. Tiedotus

Nykyiset jäsenemme ovat erittäin tärkeässä roolissa toimintamme kannalta. Kartoitamme jäsentemme toiveita vuosittain järjestettävillä kyselyillä, paremman ja avoimen toiminnan luomiseksi. Jäsenpostitukseen kehittelemme uusia menetelmiä, jotta tiedon välittäminen olisi mahdollisimman tehokasta. Uusi merkittävä apuväline on PAMin uusi Uniofy jäsentieto järjestelmä tehostaa jäsentietojen päivittämistä, ylläpitämistä ja yhteydenpitoa jäseniin. Ammattiosastona pyrimme näkymään entistä enemmän Stockmannin ja Food Market Herkun eri yksiköissä esim. teemapitoisina tapahtumina.
 

3. Työehtosopimusneuvottelut

Kaupan liitto ilmoitti yksipuolisesti tiistaina 8. marraskuuta, ettei se suostu neuvottelemaan PAMin kanssa palkankorotuksista. Näin Kaupan liitto ei noudata yhteistä sopimusta palkkaneuvotteluista. Kaupan liitto on enemmän huolissaan vientiteollisuuden kilpailukyvystä kuin kaupan alan menestyksestä ja alan työntekijöistä. Näin ollen etenemme työehtosopimusneuvotteluihin tammikuussa 2023. Osasto tulee panostamaan aktiivisesti tuleviin neuvotteluihin, mm. jakamalla tukimateriaalia jäsenilleen, tiedottaa aktiivisesti tilanteen etenemisestä, osallistuu tarvittaessa mahdollisiin tukitoimenpiteisiin.
 

4. Jäsenhankinta

Uudet jäsenet ovat erittäin tärkeitä tehokkaan toiminnan kannalta. Jatkamme tehostetulla jäsenhankintateemalla myös 2023. Mitä suurempi järjestäytymisaste, sen suurempi painoarvo meillä on tavoitteidemme saavuttamiseksi. Jokaisen vanhan ja uuden jäsenen ammattiyhdistystoimintaan antama panos on tulevaisuuden työelämän ja neuvotteluyhteiskunnan välttämätön edellytys.

Johtokunta osallistuu aktiivisesti jäsenhankintaan ja rantautuu yksiköihin kertomaan jäsenyyden tärkeydestä. Tärkeimmät jäsenhankkijat ovat kuitenkin meidän jo olemassa olevat jäsenemme. Jäsenhankinnan tueksi osasto jakaa opasta, jossa kerrotaan vinkkejä hyvään jäsenhankintaan. Lisäksi palkitsemme uuden osastoomme liittyneen jäsenen ja jäsenhankkijan kahdella leffalipulla hankittua jäsentä kohden.

Pyrimme järjestämään myös jäsenhankintapäiviä, jolloin PAM vierailee työpaikoillamme kertomassa liiton ja vahvan jäsenkentän tärkeydestä
 

5. Edustus

Johtokuntamme vaikuttaa laajasti eri vaikutuselimissä. Meillä on edustus kaupan sopimusalatoimikunnassa, jolla on merkittävä rooli tulevissa työehtosopimusneuvotteluissa. Panoksemme antaa raamit uudelle työehtosopimukselle. Olemme mukana SAK:n Pääkaupunkiseudun paikallisjärjestössä, sekä SAK:n aluetoimikunnassa, joissa osastollamme on puheenjohtajuudet.
 

6. Vaalit

Vuonna 2023 osastonkin kannalta tärkeitä virstanpylväitä ovat huhtikuussa järjestettävät eduskuntavaalit ja lokakuussa pidettävä PAMin liittokokous. Ammattiosastona pyrimme tukemaan mahdollisuuksien rajoissa jäseniämme vaaleissa. On tärkeää, että edustuksemme on kattava kevään eduskuntavaaleissa ja alkusyksyn liittokokousvaaleissa.​

6.1 Eduskuntavaalit

Eduskuntavaalien tulos on merkityksellinen työläisten, mutta etenkin pienituloisten jokapäiväistä elämää ajatellen. Jos seuraava hallitus on oikeistopohjainen, se ajaa uudistuksia vain yrittäjä lähtöisesti, pienempituloisilta leikaten tai heidän oikeuksiaan polkien. Ammattiosastona haluamme tähän muutosta ja pyrimme vaikuttamaan muutoksen syntymiseen palkansaajan etua ajaen.

6.2 Liittokokous

PAMin liittokokous valitsee liiton puheenjohtajan, liiton puheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen, hallituksen, valtuuston ja valtuuston puheenjohtajat. Lisäksi liittokokous käsittelee ja hyväksyy liiton tavoiteohjelman, joka ohjaa liiton toiminnan päälinjat neljäksi vuodeksi kerrallaan. Meillä on siis mahdollisuus vaikuttaa, ketkä johtavat liiton toimintaa seuraavalla nelivuotiskaudella ja minkälainen linja PAMin toiminnassa kyseisellä kaudella on.
 

7. Toiminta ja edut

Vuodelle 2023 on suunniteltu ohjelmaa laidasta laitaan. Toimintarunkoa työstettäessä jäsenten äänellä on ollut iso rooli sen sisällön syntymiseen. Oman toimintamme lisäksi teemme yhteistyötä eri Helsinki-Uusimaan ammattiosastojen kesken.

Vuonna 2023 on tulossa tapahtumia ja etuja lähes jokaiselle kuukaudelle. Suurimmat tapahtumat ajoittuvat kesäkuulle ja marraskuulle. Kesällä 2023 ammattiosastomme järjestää matkan Riikaan, joka valikoitui kesämatkaksi jäsentoiveiden pohjalta. Marraskuussa järjestämme pikkujoulumatkan, jonka yhteydessä pidämme perinteisesti syyskokouksen. Matkan toteutus ja kohde vielä avoin, mutta se tulee olemaan budjetiltaan huokeampi kuin kesämatka. Näihin väleihin mahtuu monta pienempää myöhemmin vahvistettavaa tapahtumaa. Vuoden 2023 etuina jatkaa mm Finnkinon leffalippuetu, Museokorttietu, kulttuurituki. Tarjoamme myös edullisia messulippuja vuoden päätapahtumiin.

Nuorten aktivoiminen on aina haastavaa, jonka vuoksi toimintaa tehostetaan keskittymällä yhteistapahtumiin eri ammattiosastojen kesken. Lisäksi markkinoimme jäsenillemme PAMin laajaa nuorille suunnattua tarjontaa entistä tehokkaammin.
 

8. Tapahtumakalenteri

Tammikuu

 • 19.1.–22.1.2023, Matka & Caravan 2022
 • Johtokunnan koulutus

Helmikuu

 • Kokkikurssi tai muu tapahtuma (avoin)

Maaliskuu

 • 1.3.2023. Tiedä oikeutesi työelämässä -koulutussarja, osa I, klo 16–19 (PAM)
 • 14.3.2023 TES-perehdytys verkossa. (PAM)
 • 30.3.–3.4.2023, Kevätmessut (OutdoorExpo)2023

Huhtikuu

 • 14.4.–16.4.2023, Lapsimessut 2023
 • 19.4.2023, Tiedä oikeutesi työelämässä -koulutussarja, osa II, klo 16–19 (PAM)
 • 27.-29.4.2023, Auto 2023
 • Kevätkokous

Toukokuu

 • Koulutus (avoin)
 • 5.-6.5.2023 Hyvä Fiilis -jäsenkoulutus (PAM)
 • 23.5.2023, Nuorten joogailta klo 18–20 (PAM)

Kesäkuu

 • 8.-11.6.2023, Kesämatka Riikaan

Heinäkuu

 • Loma

Elokuu

 • Tapahtuma (avoin)
 • 16.8.2023 Tiedä oikeutesi työelämässä -koulutussarja, osa III, klo 16–19 (PAM)
 • 22.-23.8.2023, Uskallusta ja vaikuttavuutta vuorovaikutukseen (PAM)
 • 25.-26.8.2023, Nuorten koulutus (PAM)

Syyskuu

 • Koulutus, avoin
 • 8.-9.9.2023, Voimaa ja virkeyttä -jäsenkoulutus (PAM)
 • 13.9.–17.9.2023, Habitare 2023

Lokakuu

 • 10.10.2023, TES perehdytys verkossa (PAM)
 • 20.10.–22.10.2023, I love me (Viini ja ruoka) 2023
 • 26.10.–30.10.2023, Helsingin kirjamessut (Lautasella) 2023
 • 30.10.2023, Tiedä oikeutesi työelämässä -koulutussarja osa IV (PAM)
 • Luottispäivä

Marraskuu

 • Pikkujoulut ja syyskokous

Joulukuu

 • Osasto rauhoittuu vuoden 2023 valmisteluun.

 

(PAM) = PAM Helsinki-uusimaan koulutus tai tapahtuma. Näihin ilmoittaudutaan PAMin tapahtumakalenterin kautta osoitteessa: https://www.pam.fi/tapahtumat.html?category=123&ammattiosasto= 

Toiminta 2022

 

Osastomme on ensisijaisesti Stockmannin ja sen tytäryhtiöiden henkilöstön ammattiosasto. Merkittävä osa jäsenistöstämme koostuu Stockmann -konsernin, Food Market Herkun ja Akateemisen kirjakaupan Uudenmaan alueen eri toimipisteissä työskentelevistä Palvelualojen ammattiliiton jäsenistä. Tällä hetkellä meillä on noin 1000 jäsentä. Osastomme jäseniksi voivat liittyä Stockmann konsernissa työsuhteessa työskentelevät sekä osastoon itse haluavat palvelualoja edustavat henkilöt.

Nykyiset jäsenemme ovat erittäin tärkeässä roolissa toimintamme kannalta. Tulemme jatkossa kartoittamaan jäsentemme ajatuksia entistä useammin, paremman ja avoimemman toiminnan luomiseksi. Jäsenpostitukseen kehittelemme uusia menetelmiä, jotta tiedon välittäminen olisi mahdollisimman tehokasta. Uusi merkittävä apuväline on PAMin vastaikään pilotoima Uniofy järjestelmä, joka tehostaa jäsentietojen päivittämistä, ylläpitämistä ja yhteydenpitoa jäseniin. Ammattiosastona pyrimme näkymään entistä enemmän Stockmannin eri yksiköissä esim. teemapitoisina tapahtumina.

Uudet jäsenet ovat myös erittäin tärkeä osa tehokkaan toiminnan kannalta. Jatkamme tehostetulla jäsenhankintateemalla myös 2022. Mitä suurempi järjestäytymisaste, sen suurempi painoarvo meillä on tavoitteidemme saavuttamiseksi. Jokaisen vanhan ja uuden jäsenen ammattiyhdistystoimintaan antama panos on tulevaisuuden työelämän ja neuvotteluyhteiskunnan välttämätön edellytys.

Johtokunta osallistuu aktiivisesti jäsenhankintaan ja rantautuu yksiköihin kertomaan jäsenyyden tärkeydestä. tärkeimmät jäsenhankkijat ovat kuitenkin meidän jo olemassa olevat jäsenemme. Jäsenhankinnan tueksi osasto jakaa opasta, jossa kerrotaan vinkkejä hyvään jäsenhankintaa. Lisäksi palkitsemme uuden osastoomme liittyneen jäsenen ja jäsenhankkijan kahdella leffalipulla hankittua jäsentä kohden.

Pyrimme järjestämään myös jäsenhankintapäiviä, jolloin PAM vierailee työpaikoillamme kertomassa Liiton ja vahvan jäsenkentän tärkeydestä.

Vuodet 2020 ja 2021 ei mennyt meidän tai muidenkaan kannalta suunnitelmien mukaisesti. Maaliskuussa 2020 alkaneen koronavirus pandemian vaikutukset osuivat suoraan osastomme toimintaa. Vain muutamia etuja pystyttiin tarjoamaan jäsentemme hyväksi. Korona ei ole vielä ohi, mutta periksi antamatta rakennamme uuden rungon tulevalle vuodelle 2022.

Vuodelle 2022:lle on siis suunniteltu ohjelmaa laidasta laitaan. Jäsentemme mielipiteillä on ollut merkittävä vaikutus toimintarungon suunnittelussa. Oman tarjonnan lisäksi teemme yhteistyötä eri Helsinki-Uusimaan ammattiosastojen kesken, mikä mahdollistaa entistä laajemman tapahtumatarjonnan.

Suurimmat tapahtumat ajoittuvat kesäkuulle sekä marraskuulle. Tulevana kesänä ammattiosastomme järjestää jo kaksi kertaa siirretyn viikonloppumatkan Budapestiin. Jäsenillämme on ollut merkittävä rooli matkakohdetta päätettäessä. Vuosi päätetään pikkujouluihin, jonka rakenne päätetään niin ikään myöhemmin. Tähän väliin mahtuu monta pienempää tapahtumaa ja koulutustilaisuutta. Myös teatteria ja sirkusta on kaavailtu ohjelmistoon.

Osaston kestoedut, kuten leffalippu ja museokorttietu jatkuvat myös vuodelle 2022.
Linnanmäkirannekkeet ja kulttuurietu urheilusta teatteriin ovat myös jäseniemme käytössä vuonna 2022. Messulippuetu jatkuu myös vuonna 2022. Tarjoamme jäsenille edullisia messulippuja merkittävimpiin messutapahtumiin läpi vuoden.

Osasto pyrkii neuvottelemaan vuodella 2022 uusia jäsenetuja, pääkaupunkiseudun eri yritysten kanssa. Näistä tiedotetaan heti edun vahvistuttua!

Kaikkeen toimintaamme liittyvään kuuntelemme jäseniämme erilaisin kyselyin ja näitä lisätään merkittävästi vuodelle 2022.

Osastomme on mukana myös muissa eri järjestöissä, kuten SAK:n Pääkaupunkiseudun paikallisjärjestössä, jossa osastollamme on puheenjohtajuus, sekä SAK:n aluetoimikunnassa.
Jäsenillämme on näin mahdollisuus osallistua myös SAK Pääkaupunkiseudun paikallisjärjestön järjestämiin tapahtumiin ja sen järjestämä vuotuinen perheretki kulttuurillisiin lähikohteisiin on ollut jäsenistömme suosiossa.

Nuorten aktivoiminen on aina haastavaa, jonka vuoksi toimintaa tehostetaan keskittymällä yhteistapahtumiin eri ammattiosastojen kesken. Lisäksi markkinoimme jäsenillemme PAMin laajaa nuorille suunnattua tarjontaa entistä tehokkaammin.

Osastomme on ollut mukana myös Helsinki-Uusimaan ammattiosastoista koostuvassa solidaarisuusjaostossa. Solidaarisuusjaosto on pitänyt taukoa jo jonkin aikaa ja vuonna 2020 sen toimintaa oltiin käynnistämässä uudelleen, mutta Koronasta johtuen tämä toiminnan aloittaminen siirtyi eteenpäin. Vuodelta 2022 odotetaan paljon ja toivottavasti tämä tärkeä oheistoiminta saadaan koronavapaasti toimintaan. Jaoston ohjelmaan on kuulunut avustusmatkat Venäjälle ja Viroon. Yhteistyötä jaosto tekee Viron Kauppatyöntekijäliitto ETKA:n kanssa. Joka toinen vuosi on pidetty ystävyysseminaaria Viron ETKA:n kanssa. Harkitsemme myös yhteistyön aloittamista Tallinnan Stockmannin kanssa.

 

Solidaarisuusjaosto on ollut mukana asunnottomien yössä sekä tehnyt arvokasta työtä vanhusten parissa.