Toiminta

Eteen ja Ylös - toiminta 2021

 

Osastomme on ensisijaisesti Stockmannin ja sen tytäryhtiöiden henkilöstön ammattiosasto. Merkittävä osa jäsenistöstämme koostuu Stockmann -konsernin, Food Market Herkun ja Akateemisen kirjakaupan Uudenmaan alueen eri toimipisteissä työskentelevistä Palvelualojen ammattiliiton jäsenistä. Tällä hetkellä meillä on noin 1100 jäsentä. Osastomme jäseniksi voivat liittyä Stockmann konsernissa työsuhteessa työskentelevät sekä osastoon itse haluavat palvelualoja edustavat henkilöt.

Nykyiset jäsenemme ovat erittäin tärkeässä roolissa toimintamme kannalta. Tulemme jatkossa kartoittamaan jäsentemme ajatuksia entistä useammin, paremman ja avoimemman toiminnan luomiseksi. Jäsenpostitukseen kehittelemme uusia menetelmiä, jotta tiedon välittäminen olisi mahdollisimman tehokasta. Ammattiosastona pyrimme näkymään entistä enemmän Stockmannin eri yksiköissä esim. teemapitoisina tapahtumina.

Uudet jäsenet ovat myös erittäin tärkeä osa tehokkaan toiminnan kannalta. Jäsenhankinta on siis yksi tärkeä osa vuottamme. Vuosi 2021 voidaankin nimetä jäsenhankintavuodeksi. Mitä suurempi järjestäytymisaste, sen suurempi painoarvo meillä on tavoitteidemme saavuttamiseksi. Jokaisen vanhan ja uuden jäsenen ammattiyhdistystoimintaan antama panos on tulevaisuuden työelämän ja neuvotteluyhteiskunnan välttämätön edellytys.

Vuoden alusta käynnistetään jäsenhankintakilpailu joka koostuu neljännesvuosittain päättyvistä ”erikoiskokeista”. Jokaisen erikoiskokeen paras jäsenhankkija palkitaan x-palkinnolla. Vuosi huipentuu kilpailun päättymiseen ja kokonaiskilpailun voittaja palkitaan X-palkinnolla. Tämän lisäksi kaikkien jäsenhankkijoiden kesken arvotaan X-palkinto (palkinnot ja tarkemmat tiedot kilpailusta julkaistaan tammikussa 2021).
Johtokunta osallistuu aktiivisesti jäsenhankintaan ja rantautuu yksiköihin kertomaan jäsenyyden tärkeydestä. tärkeimmät jäsenhankkijat ovat kuitenkin meidän jo olemassa olevat jäsenemme. Heitä pyritään aktivoimaan kaikin keinoin ja jäsenhankinnan tueksi järjestämme vuoden alkupuolella ”onnistunut jäsenhankinta” koulutuksen. Kysynnän mukaan koulutuksia järjestetään vuoden aikana tarpeen tullen useampia.

Pyrimme järjestämään myös jäsenhankintapäiviä, jolloin PAM vierailee työpaikoillamme kertomassa Liiton ja vahvan jäsenkentän tärkeydestä.

Vuosi 2020 ei mennyt meidän tai muidenkaan kannalta suunnitelmien mukaisesti. Maaliskuussa alkaneen koronavirus pandemian vaikutukset osuivat suoraan osastomme toimintaa. Vain muutamia etuja pystyttiin tarjoamaan jäsentemme hyväksi. Korona ei ole vielä ohi, mutta periksi antamatta rakennamme uuden rungon tulevalle vuodelle 2021.

Vuodelle 2021:lle on siis suunniteltu ohjelmaa laidasta laitaan. Jäsentemme mielipiteillä on ollut merkittävä vaikutus toimintarungon suunnittelussa. Oman tarjonnan lisäksi teemme yhteistyötä eri Helsinki-Uusimaan ammattiosastojen kesken, mikä mahdollistaa entistä laajemman tapahtumatarjonnan.

Vuonna 2021 on suunniteltu tapahtumia lähes joka kuukaudelle. Suurimmat tapahtumat ajoittuvat kesäkuulle sekä marraskuulle. Tulevana kesänä ammattiosastomme pyrkii järjestämään viikonloppumatkan, mutta vallitsevan koronatilanteen vuoksi kohde päätetään myöhemmin. Jäsenillämme on ollut merkittävä rooli matkakohdetta päätettäessä. Vuosi päätetään pikkujouluihin, jonka rakenne päätetään niin ikään myöhemmin. Tähän väliin mahtuu monta pienempää tapahtumaa ja koulutustilaisuutta. Myös teatteria ja sirkusta on kaavailtu ohjelmistoon.

Loppuvuodesta 2020 lanseeratut leffalippu ja museokorttietu jatkuvat myös vuodelle 2021.
Linnanmäkirannekkeet ja kulttuurietu urheilusta teatteriin ovat myös jäseniemme käytössä vuonna 2021. Messulippuetu jatkuu myös vuonna 2021. Tarjoamme jäsenille edullisia messulippuja merkittävimpiin messutapahtumiin läpi vuoden.

Koronavirus ei ole vielä ohi, joten toiminta ja tapahtuma tarjonnan rinnalle suunnitellaan jo valmiiksi korvaavia tapahtumia, jotta mahdollisimman moni pääsee nauttimaan eduista.

Osasto pyrkii neuvottelemaan vuodella 2021 paljon myös uusia jäsenetuja, pääkaupunkiseudun eri yritysten kanssa. Näistä tiedotetaan heti edun vahvistuttua!

Kaikkeen toimintaamme liittyvään kuuntelemme jäseniämme erilaisin kyselyin ja näitä lisätään merkittävästi vuodelle 2021.

Osastomme on mukana myös muissa eri järjestöissä, kuten SAK:n Pääkaupunkiseudun paikallisjärjestössä, jossa osastollamme on puheenjohtajuus, sekä SAK:n aluetoimikunnassa.
Jäsenillämme on näin mahdollisuus osallistua myös SAK Pääkaupunkiseudun paikallisjärjestön järjestämiin tapahtumiin ja sen järjestämä vuotuinen perheretki kulttuurillisiin lähikohteisiin on ollut jäsenistömme suosiossa.

Nuorten aktivoiminen on aina haastavaa, jonka vuoksi toimintaa tehostetaan keskittymällä yhteistapahtumiin eri ammattiosastojen kesken. Lisäksi markkinoimme jäsenillemme PAMin laajaa nuorille suunnattua tarjontaa entistä tehokkaammin.

Osastomme on ollut mukana myös Helsinki-Uusimaan ammattiosastoista koostuvassa solidaarisuusjaostossa. Solidaarisuusjaosto on pitänyt taukoa pari vuotta ja vuonna 2020 sen toimintaa oltiin käynnistämässä uudelleen, mutta Koronasta johtuen tämänkin toiminnan aloittaminen siirtyi eteenpäin. Vuodelta 2021 odotetaan paljon ja toivottavasti tämä tärkeä oheistoiminta saadaan koronavapaasti toimintaan. Jaoston ohjelmaan on kuulunut avustusmatkat Venäjälle ja Viroon. Yhteistyötä jaosto tekee Viron Kauppatyöntekijäliitto ETKA:n kanssa. Joka toinen vuosi on pidetty ystävyysseminaaria Viron ETKA:n kanssa. Harkitsemme myös yhteistyön aloittamista Tallinnan Stockmannin kanssa.

Solidaarisuusjaosto on ollut mukana asunnottomien yössä sekä tehnyt arvokasta työtä vanhusten parissa.

Vuosi 2021 on myös vaalivuosi, sillä keväällä järjestetään kunnallisvaalit. Kuntien päättäviin elimiin on tärkeä saada ”duunaritason” vahva edustus. Kunnallisella tasolla päätetään kuitenkin tärkeistä suoraan meihin vaikuttavista asiaoista. Esimerkiksi asuntopolitiikalla voidaan vaikuttaa suoraan kuntalaisten maksukykyyn ja elintasoon. Kohtuuhintainen vuokra-asuminen on yksi monista kuntapolitiikan päätäntävallassa olevista asioista.

Osastona pyrimme tukemaan ehdokkaita erilaisin keinoin. Esimerkiksi vaalityössä auttaminen, äänestyksen tärkeydestä valistaminen, jne. Osastomme ei kuitenkaan tue ehdokkaita suoraan rahallisesti.