Kummilapsi

Stockmannin osasto lähti mukaan World Visionin kummilapsitoimintaan lokakuussa 2013. Tällöin päätimme ottaa kummilapseksemme yhdeksän vuotiaan Loyan Prasandika nimisen pojan..

Loyan asuu Sri Lankan maaseudulla, Kalpityassa, ja hänen nelihenkinen perheensä elää äärimmäisessä köyhyydessä. Hänen äidillään ei ollut vakinaista ansiotyötä, joten hänen isänsä elätti perheen kalastamalla. Loyan auttoi äitiään siivoamisessa ja kotiaskareissa. Hänen lempiharrastuksiaan ovat pallopelit ja piirtäminen.

Monet alueen lapset kärsivät ravitsevan ruuan puutteesta, eikä heillä ole mahdollisuutta koulutukseen. Kummituellanne Loyan saa mahdollisuuden koulunkäyntiin, riittävään ravintoon ja terveydenhuoltoon. Jokainen vuosi, jonka hän käy koulua, suojelee häntä lapsityöltä.

Tämä oli alkutilanne ja nyt yhteistyön alkamisesta on kulunut 3,5 vuotta. Paljon on saatu aikaan ja pieni mutta tärkeä apumme on alkanut tuottamaan hedelmää, niin Loyanille, hänen perheelleen ja Kalpityan kylien ihmisille. Loyan Prasandika täyttää tänä vuonna 13 vuotta ja on pirteä nuori poika. Allla kerrotaan tarkemmin Kalpitiyan aluekehitysohjelmasta.

Sri Lanka/Kalpitiya

Kalpitiya - aluekehitysohjelma, Sri Lanka

Kalpitiyan hanke toimii maaseutukylissä, joissa asuu yhteensä noin 80 000 ihmistä. Aluekehitysohjelman piirissä on noin 29 000 ihmistä. Alueen haasteet ovat terveydenhuollossa. Ensimmäisen toteuttamisvaiheen aikana terveydenhuollossa on keskitytty parantamaan alueen vesi- ja ympäristöhuoltoa ja kohentamaan alueen neuvolaverkostoa. Terveysalan työntekijöille on tarjottu sairauksien ehkäisyyn ja parantamiseen liittyvää koulutusta. Aliravitsemuksesta kärsivien lasten äideille on järjestetty koulutusohjelmia, joissa vanhempia on neuvottu terveellisen ja edullisen lähiruuan valmistamisessa. Näiden koulutusten avulla on saatu kuntoutettua aliravittuja lapsia.

Puhdasta juomavettä on vain harvojen saatavilla. Joka neljäs kalpitiyalaisista lapsista on alipainoinen. Yli puolet lapsista on aneemisia.

Ratkaisu
Lapset ovat terveempiä ja energisempiä. Kun puhdasta juomavettä on saatavilla, aliravitsemus ja sairaudet vähenevät ja perheiden hygieniakäytännöt paranevat. Terveystyöntekijät saavat koulutusta.
Kouluopetuksen taso on heikkoa, tukiopetus on maksullista ja köyhien perheiden lasten koulunkäynti lakkaa liian aikaisin.

Ratkaisu
Yhä useampi lapsi käy pidempään koulua paremman kouluopetuksen ja maksuttoman tukiopetuksen ansiosta. Opettajat saavat täydennyskoulutusta ja kouluopetus kehittyy.
Lasten vanhemmat eivät ole käyneet kouluja, eikä toimeentulo ole turvattua.

Ratkaisu
Perheiden elinkeinot monipuolistuvat, kun he saavat yrittäjyyskoulutusta. Samalla heidän taloudellinen tilanteensa paranee.

Näin World Vision auttaa Kalpitiyassa

Pääyhteistyökumppani on Sri Lankan World Vision, joka vastaa ohjelman toteutuksesta ja varojen käytöstä. Yhteistyötä tehdään eri ruohonjuuritason yhdistysten ja valtiollisten toimijoiden kanssa, erityisesti hallituksen terveysviranomaisten kanssa.

Ensimmäisen toteuttamisvaiheen aikana terveydenhuollossa on keskitytty parantamaan alueen vesi- ja ympäristöhuoltoa ja kohentamaan alueen neuvolaverkostoa. Terveysalan työntekijöille on tarjottu sairauksien ehkäisyyn ja parantamiseen liittyvää koulutusta. Aliravitsemuksesta kärsivien lasten äideille on järjestetty koulutusohjelmia, joissa vanhempia on neuvottu terveellisen ja edullisen lähiruuan valmistamisessa. Näiden koulutusten avulla on saatu kuntoutettua aliravittuja lapsia. Koulutuksiin osallistuneiden johtajaäitien roolia on kehitetty edelleen niin, että heistä on koulutettu yhteisöjen terveysvapaaehtoisia.

Huomattavaa edistystä on tapahtunut ympäristöystävällisempään viljelyyn siirtymisessä. Perheitä on myös kannustettu kasvimaidensa ympärivuotiseen viljelyyn ja siipikarjan kasvatukseen sekä uusien elinkeinojen luomiseen. Tähän liittyen yhteisöjen jäsenet ovat saaneet pienyrittäjyyteen liittyvää koulutusta ja asukkaita on kannustettu yhdistämään voimansa ja organisoitumaan pienryhmiksi. Alueen pienyrittäjät ovat perustaneet oman fooruminsa, jolle valtio tarjoaa säännöllisin väliajoin ilmaista koulutusta.

Yhteisöjen johtajia ja paikallishallinnon edustajia on koulutettu lastensuojelusta. Lapsille ja nuorille on annettu lasten oikeuksien lisäksi johtajakoulutusta sekä englantiin ja äidinkieleen liittyvää tukiopetusta. Lisäksi esikoulujen opettajille on tarjottu täydennyskoulutusta ja kouluille on tarjottu apua niiden kehittämissuunnitelmien toteuttamisessa.

Kalpitiyan aluekehitysohjelma on köyhyyttä vähentävän liiketoiminnan (Weconomy) pilotoimisohjelma. Lisäksi Kalpitiya kuuluu World Vision -verkoston vammaisinkluusion malliohjelmiin.


Hankkeen tiedot

Painopistealueet:
Koulutus, lasten terveys, toimeentulo

Hanke: Kalpitiya
Tyyppi: Aluekehitysohjelma
Maa: Sri Lanka
Tila: Käynnissä
Pääuskonto: Kristinusko, islam, buddhalaisuus, hindulaisuus
Päätoimeentulo maanviljely, kalastus, suolan tuotanto
Alkaa: 2007
Päättyy: 2018
Asukkaita: 80 000
Kummilapsia: 530
Pääyhteistyökumppanit: Sri Lankan World Vision
Muut kumppanit:
Ruohonjuuritason yhdistykset ja valtiolliset toimijat

Kehitystavoite:
Maaseutuyhteisöjen sosio-ekonomisen tilanteen parantuminen ja paikallisten voimavarojen vahvistuminen

Välittömät tavoitteet:
Laadukkaan kouluopetuksen ja turvallisen oppimisympäristön takaaminen
Perheiden taloudellisen hyvinvoinnin parantaminen
Kohdeyhteisöjen terveystilanteen parantaminen

Budjetti 320 388 € vuonna 2017
Ohjelmasta vastaa: Saara Nokelainen
OECD:n DAC-luokitus 43040